Kogemus

Ehituskaupluste keti BAUHOF kaubamärgi kaitsmine

Käosaar esindas Bauhof Group AS-i kaubamärgi ‘BAUHOF’ registreerimisel. Kaubamärgi BAUHOF vaidlustas kliendi konkurent oma varasema kaubamärgi ‘BAUHAUS’ alusel, kes leidis, et kaubamärgid ‘BAUHOF’ ja ‘BAUHAUS’ on äravahetamiseni sarnased. Meie klient võitis vaidluse tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ja sellele järgnenud kohtuvaidlused. Kohtud asusid seisukohale, et võrreldavate kaubamärkide näol tegemist piisavalt erinevate kaubamärkidega ja tarbija neid segi ei aja.

Otsus on kättesaadav siit

Tagasi

Kas mitteeristuvat tähist saaks kaubamärgina ...

Kaubamärgi peamine ülesanne on võimaldada tarbijal ilma segiajamiseta eristada kaubamärgiga tähistatud kaupu või teenuseid ühelt ettevõtjalt pärinevatena....

Registreeritud disainilahenduse omanik väljus...

Harju Maakohus rahuldas Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschafti (BMW, esindaja Patendibüroo KÄOSAAR) hagi Eesti ettevõtte Kostar Plus OÜ...

KÄOSAAR kaitses edukalt EESTI 200 kaubamärgi ...

MTÜ Eesti 200 võitis vaidluse kaubamärgi EESTI 200 registreerimise vastu esitatud menetluses tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (edaspidi komisjon). Komisjon...