Meist

KÄOSAAR on üks suurematest patendibüroodest Eestis. Osutame õigusabi kõikides intellektuaalse omandi valdkondades. Büroo asutati 1992. aastal ja on üks esimestest Eestis tegutsevatest patendibüroodest. Büroo kontorid asuvad Tallinnas ja Tartus.

Nõustame kohalikke ja rahvusvahelisi kliente kõikides intellektuaalse omandiga seonduvates küsimustes Eestis, Euroopa Liidus ja rahvusvaheliselt. Bürool on 30-aastane kogemus ja põhjalikud teadmised kaubamärkide, leiutiste (patendid, kasulikud mudelid), disainide, geograafiliste tähiste, domeeninimede, autoriõiguse, ärinimede, ärisaladuse ja oskusteabe kaitse valdkondades. Meie teadmised ja kogemused võimaldavad pakkuda klientidele kiiret ja efektiivset abi, ennetada võimalikke vaidlusi ja vältida teadmatusest tingitud probleeme. Vajadusel teeme koostööd parimate advokaadibüroodega.

Büroos töötab 13 inimest. Neist 7 on patendivolinikud ja juristid, kes on hinnatud oma ala asjatundjad. Büroo töötajate hulgas on kogenud eksperdid leiutiste (tehnika, IT, keemia, meditsiini ning biotehnoloogia valdkonnas), autoriõiguse, kaubamärkide, tööstusdisainide, teadus- ja arendustöölepingute, kõlvatu konkurentsi ning domeeninimede valdkonnas. Oleme ka pikaajalise kogemusega koolitajad intellektuaalomandi õiguse alal. Oleme osalenud intellektuaalse omandi valdkonda reguleerivate seaduste ja reeglite väljatöötamises (nt kaubamärgiseadus, domeenivaidluste komisjoni reglement jne).

Oleme mitmete rahvusvaheliste intellektuaalse omandi organisatsioonide liige: INTA, AIPPI, ECTA, FICPI ja epi. Büroo suhtleb igapäevaselt välisriikide koostööpartneritega ning rahvusvaheliste ettevõtetega. Ulatuslik kontaktide võrgustik võimaldab meil abistada kohalikke kliente kiirelt ja efektiivselt välisriikides.