Uudised

Kust läheb piir inspiratsiooni ärakasutamise ja autoriõiguse rikkumise vahel?

Viimasel ajal on muutunud aktuaalseks raamatute esikaante kujunduse originaalsuse teema. Meie hinnangul on selliste olukordade võtmeküsimuseks, kust läheb piir inspiratsiooni ärakasutamise ja autoriõiguse rikkumise vahel.

Inspiratsiooni otsimine ning varemavaldatud ideede ärakasutamine on sageli loomeprotsessi lahutamatu osa. Ilmselt võib üldistades väita, et iga autor on inspireeritud millestki ja sageli on see kellegi teise poolt loodud teos (maal, foto vmt). Seetõttu on tavapärane, et autor toetub mingis loomeprotsessi etapis varemnähtud teosele – ta kasutab kellegi teise ideed. Samas, ideedele autoriõigust ei teki. Autoriõigus tekib teosele, mis on autori enda loometöö tulemus ning kaitse saab selle teose väljendusvorm. Selline väljendusvorm võib näiteks portreefotode ja -maalide puhul seisneda kompositsioonis, rakursis, värvitoonides jm elementides, mille kaudu autor on muutnud idee teose vaatajale tajutavaks. Ühe ja sama idee väljendusvorme võib olla erinevaid.

Seega, kui inspiratsiooni aluseks on kellegi teise poolt loodud teose (nt foto) väljendusvorm, tõusetub koheselt küsimus, kust tõmmata piir saadud inspiratsiooni kasutamise ja selle idee konkreetse väljendusvormi ära kasutamise ehk autoriõiguse rikkumise vahele. Näiteks USAs asetleidnud Associated Press vs Shepard Fairey kaasuses leiti, et teise ideed võib vabalt kasutada, aga kui selline idee ja ka selle idee väljendusvorm oma kontseptsioonilt on piisavalt ainulaadsed, siis ei saa seda ideed kopeerida, riskimata rikkumisega.

B. Obamast portreefoto või -maali tegemise ideed võivad kõik vabalt kasutada, kuid sama poosi, näoilme jm kompositsioonielementide kattudes võib olla tegemist mitte enam ainult idee, vaid selle erilise väljendusvormi, ärakasutamise ja seega autoriõiguse rikkumisega. Seetõttu oleme arvamusel, et ka mõne raamatu esikaane puhul võib olla tegemist võimalike autoriõiguste rikkumisega, kui kopeeritud on piisavalt ainulaadset kontseptsiooni kandvaid teoseid.

 

Tagasi

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete toet...

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) vahendab juba mitmendat aastat VKE Fondi poolt pakutavat väikese ja keskmise suurusega...

WIPR LEADERS 2023: Anneli Kapp’i on tunnustat...

World Intellectual Property Review (WIPR) on nimetanud patendibüroo KÄOSAAR partnerit, Anneli Kappi, maailma juhtivate intellektuaalomandi (IO) juristide...